سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
معاونت فرهنگی 
1373/01/01 
1376/01/01 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
مرکز عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران 
معاونت فرهنگى 
1360/01/03 
1362/01/01 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه سوره 
مدیر گروه معارف 
1373/07/01 
1377/03/29 
اجرائى 
همکاری 
موسسه فرهنگی هنری مهرآفرین 
رئیس هیأت مدیره 
1377/01/03 
1386/01/01 
اجرائى 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1366/07/01 
1375/03/31 
-- 
تدریس 
دانشکده علوم قضائی تهران 
مدرس 
1366/07/01 
1373/03/31 
--- 
تدریس 
مدرسه عالی قضایی قم  
مدرس 
1365/07/01 
1367/03/31 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
1364/07/01 
 
--- 
تدریس 
مرکز مدیریت دولتى 
مدرس 
1366/07/01 
1371/03/29 
--- 
تدریس 
مدرسه حجتیه  
مدرس 
1362/07/01 
 
--- 
تدریس 
مدرسه رسالت 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
دانشگاه سوره 
مدرس 
1373/07/01 
1383/03/29 
---